Robert Fruin

(1857 - 1935)


(Dordrecht 22 nov. 1857 - Den Haag 26 okt. 1935), archivaris, hoogleraar. Studeerde rechten in Leiden en promoveerde in 1886 op een studie van de bestuurlijke geschiedenis van Westerwolde. Werd in 1888 belast met de inventarisatie van gemeente- en waterschapsarchieven o.l.v. S.MullerFz. aan het RA in Utrecht. Werd in 1894 rijksarchivaris van Zeeland, in 1910 hoogleraar in Utrecht en in 1912 algemeen rijksarchivaris in Den Haag. Schreef o.m. Ontstaan en opkomst van het Hoogheemraadschap Rijnland (1888). Zie ook: J.de Hullu.
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons - 1879 -Studentanalmanak