Eduard Fokker

(1849 - 1936)


(Middelburg 14 juli 1849 - Den Haag 4 juni 1936), jurist. Studeerde rechten aan de RU te Leiden en promoveerde daar in 1872. Was advocaat te Middelburg, sinds 1878 griffier der Staten van Zeeland, sinds 1898 lid en van 1920-1928 voorzitter van de Commissie voor Waterstaatswetgeving. Schreef onder meer: De waterstaatswetgeving in Nederland bij den aanvang der twintigste eeuw (1902-1907)
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons - 1897