Johannes Gerardus Wybo Fijnje van Salverda

(1822 - 1900)


(zoon van H.F.Fijnje van Salverda; Arnhem 22 nov. 1822 - Arcachon, Frankrijk 3 sep. 1900), ingenieur. Was, na in 1842 te zijn afgestudeerd aan de MA in Breda, werkzaam als ingenieur bij de waterstaat in Maastricht, Utrecht, Den Haag en Den Briel. Werkte sinds 1853 bij de aanleg van de spoorlijn Antwerpen-Rotterdam en was sinds 1870 voorzitter van de raad van toezicht op de spoorwegdiensten te Utrecht. Verhuisde in 1889 naar Frankrijk. Schreef o.m. Het slibgehalte van het water van eenige Nederlandsche rivieren (1882) en Beschouwingen over eenige rivieren waaronder Nederlandsche in verband met de handels- en scheepvaartbelangen etc. (4 dln.; 1884-1888).


Illustratiebron: Stichting Tremele (hist. Ver Dreumel)