Jhr Johan Adriaan Feith

(1858 - 1913)


(Groningen 25 sep. 1858 - Groningen 28 jan. 1913), archivaris. Studeerde rechten in Groningen en promoveerde in 1885 bij J.Domela Nieuwenhuis. Werkte in verschillende functies bij het Rijksarchief in Groningen en volgde aldaar in 1892 zijn vader op als rijksarchivaris. Droeg zeer veel bij aan de geschiedschrijving van stad en land van Groningen. Had een belangrijk aandeel in de totstandkoming van het Oorkondenboek van Groningen en Drenthe (2 dln., 1896-1899) en schreef verder o.m. Catalogus der inventarissen van de archieven der voormalige zijlvestenijen en dijkrechten(1901). Na een hartaanval in 1905 liep zijn gezondheid sterk terug en overleed hij vroegtijdig in zijn werkkamer van het RA.
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons - Het verhaal van Groningen