Christiaan Nathanaël Fehrmann

(1909 - 1981)


(Utrecht 18 juli 1909 - Kampen 23 mrt. 1981), leraar, historicus, archivaris. Studeerde van 1931-1936 sociale geografie in Utrecht en promoveerde in 1967 aan de UvA op De Kamper Klokgieters. Was van 1945 tot 1974 leraar geschiedenis en aardrijkskunde en conrector aan het Almere College in Kampen. Sinds 1947 conservator van het Frans Walkate Archief en redacteur van de VORG en de Kamper Almanak. Schreef historisch-geografische, biografische en genealogische bijdragen aan de geschiedenis van Kampen, en het boek Geïllustreerde geschiedenis van Nederland (met W. Jappe Alberts; 1970).