Jacob Engelman

(1757 - 1826)


(Zutphen 1757 - Zutphen 31 mei 1826), ingenieur. Werkte van 1784 tot 1804 bij de Waterstaat als landmeter-ingenieur belast met de inspectie van de Grote rivieren en het herstel van beschadigde rivierdijken. Schreef voor een prijsvraag van de Kon. Hollandsche Mij. der Wetenschappen: Verhandeling over de droogmaking van het Haarlemmermeer en aangelegen veenplassen, doormengd met landbouwkundige aanmerkingen (1820).
Meer info via: