Willem Frederik Eijsvoogel

(1894 - 1977)


(Nieuwer Amstel 26 okt. 1894 - Wageningen 28 juli 1977), ingenieur. Werkte, na in 1921 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, in NOI belast met de leiding van diverse irrigatieprojecten. Was van 1945 tot 1946 hoofd van het Departement van Waterstaat in NOI en van 1946 tot 1965 hoogleraar in de hydraulica aan de LHS te Wageningen, sinds 1960 rector. Schreef verschillende artikelen w.o. De plaats van de weg- en waterbouwkunde in de cultuurtechniek (1955), De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee (1957) en twee hoofdstukken in De Technische Vraagbaak deel W (1951).