Theodorus Florentius Johannes Anthonie Dolk

(1888 - 1972)


(Zutphen 10 jan. 1888 - Den Haag 28 feb. 1972), jurist, dijkgraaf. Studeerde rechten en promoveerde te Utrecht op Het veenrecht in de provincie Utrecht van 1592 tot 1916 (1916). Werkte bij de Utrechtse provinciale griffie. Was daarna veertig jaar in dienst van het Hoogheemraadschap van Delfland, eerst als secretaris, tot 1958 als dijkgraaf, opgevolgd door J.P.Winsemius. Schreef o.m. Geschiedenis van het hoogheemraadschap van Delfland(1939) en Inventaris van het oud-archief van het hoogheemraadschap van Delfland (1940). Was van 1930 tot 1969 secretaris en directeur van de Unie van Waterschappen en enige jaren hoofdredacteur van Waterschapsbelangen.