Johannes Jacobus Dodt van Flensburg

(1800 - 1847)


(Flensburg 1800 - Utrecht 25 aug. 1847), onderwijzer. Was leraar Duits te Utrecht en daarnaast een groot snuffelaar op historisch gebied. Als amanuensis aan de academische bibliotheek bracht hij veel aan het licht over de geschiedenis van Utrecht, vooral in zijn Archief voor de kerkelijke en wereldlijke geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht(7 dln., 1838-1847; met vervolg van A.M.C.van Asch van Wijck: 3 dln., 1848-1853). Voorts: Droogmakinghe van het Naerder-Meer (1845).