Jacob Dirks

(1811 - 1892)


(Leeuwarden 19 juni 1811 - Leeuwarden 25 nov. 1892), jurist. Was advocaat te Leeuwarden en vele jaren lid van de TK. Zette zich volledig in voor het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde en was de stuwende kracht bij de oprichting van het Fries Museum. Schreef veel op het gebied van de munt- en penningkunde en andere historische onderwerpen in Friesland w.o. De terpen van Friesland en de eerst bewoonde plaatsen (città) van Friesland (vertaald uit het Italiaans; 1886).
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons - voor 1892, Nat. Archief