Daniel Hendrik Dautun

(1740 - 1820)


(geschat: ca. 1740 - ca. 1820), onderwijzer, schrijver. Woonde en werkte te Amsterdam en (volgens BW) te Zwolle. Was daar werkzaam als kostschoolhouder en onderwijzer en schreef een tiental boekjes voor het onderwijs. In het veelbelovende Waterbeschrijving der Vereenigde Nederlanden (1771) geeft hij slechts een opsomming van de wateren in ons land en een kaartje van het Benedenrivierengebied.

Als in bovenstaande biografie een publicatie blauw is, kunt u ook daarop klikken, u krijgt dan een digitale versie van die publicatie.