Joannes Domenicus Maria Cornelissen

(1893 - 1947)


(Den Bosch 27 sep. 1893 - Nijmegen 5 aug. 1947), historicus, hoogleraar. Studeerde letteren in Utrecht en Leiden en promoveerde aldaar in 1923 op Uit de geschiedenis van Bergen op Zoom in de 15e eeuw. Was aanvankelijk leraar te Katwijk en sinds 1924 werkzaam als secretaris van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome. Hier publiceerde hij o.m.Het Maas- en Rijnkanaal van 1626 (de Fossa Eugeniana; 1929). Werd in 1930 hoogleraar aan de KU van Nijmegen en was van 1945 tot 1946 rector magnificus. Tijdens de bevrijding gingen al zijn aantekeningen verloren; het niet kunnen verwerken van dit verlies was mede-oorzaak van zijn vroege dood.