Rudolf Hendrikus Alexander Cools

(1908 - 1987)


(Gouda 5 dec. 1908 - Nijmegen 26 apr. 1987), sociaal-geograaf, hoogleraar. Was, na in 1933 te zijn afgestudeerd te Utrecht in de sociale geografie, leraar geschiedenis en aardrijkskunde in Alkmaar en van 1934 tot 1958 in Den Haag. Richtte in 1958, met A.C.de Vooys, het Geografisch Tijdschrift op, waarvan hij tot 1967 redactiesecretaris was. Promoveerde in 1942 in Utrecht op De geografische gedachte bij Jean Brunhes. Werd in 1957 buitengewoon lector - later hoogleraar - in de economische geografie te Tilburg. Was van 1958 tot 1975 de eerste ordinarius sociale geografie te Nijmegen. Zijn belangrijkste en meest bekende werk is: Strijd om den grond in het lage Nederland; het proces van bedijking, inpoldering en droogmaking sinds de vroegste tijden (1948).


Illustratiebron: fotoarcief Joop van der Tuin