Dominicus Cannegieter

(1842 - 1909)


(Hallum 23 okt. 1842 - Tzum 11 mrt. 1909), notaris. Schreef genealogische en historische artikelen in de Friesche Volksalmanak en De Vrije Fries. Voorts:Register van stukken behoorende tot het archief van het Waterschap der Vijf Deelen Zeedijken Binnendijks ...(1903)