Abraham Cornelius Burgdorffer

(1862 - 1932)


(Kampen 18 nov. 1862 - Rotterdam 13 dec. 1932), genie-officier, ingenieur. Diende, na in 1883 zijn opleiding aan de MA te Breda te hebben voltooid, tot 1888 bij het leger in NOI. Was van 1891 tot 1899 genie-officier in Haarlem, daarna adjunctdirecteur en van 1910 tot 1922 directeur van GW in Rotterdam als opvolger van G.J.de Jongh. Vervulde een belangrijke rol in de ontwikkeling van de havens en oeververbindingen van Rotterdam. Werd voor zijn inzet na de overstroming van 13-14 Januari 1916 onderscheiden met de watersnood-medaille. Zijn meest bekende publicatie is het boekje Oeververbindingen te Rotterdam(1921).
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons: foo uit 1910, Nationaal Archief