Petrus Brouwer

(1900 - 1981)


(Tjalleberd 1749 - Ternaard 12 mei 1830), predikant. Was zijn gehele werkzame leven predikant te Blija. Schreef enige theologische verhandelingen; daarnaast: Nasporingen betrekkelijk de geschiedenis der voormalige Middelzee in Friesland (met W.Eekhoff; 1831).