Jelle Hendriks Brouwer

(1900 - 1981)


(Beetsterzwaag 23 aug. 1900 - Leeuwarden 22 jan. 1981), filoloog, dichter. Werkte als ambtenaar bij de Buma-bibliotheek te Leeuwarden, studeerde rechten in Groningen en promoveerde op Thet autentica riocht (1941). Was hoogleraar Fries en Gotisch te Groningen en Amsterdam, wetenschappelijk directeur van de Fryske Akademy en redacteur van verschillende letterkundige tijdschriften. Was hoofdredacteur van de Encyclopedie van Friesland (1958). Schreef verschillende artikelen op regionaal-historisch en biografisch gebied