Gerrit Anton Brouwer

(1898 - 1981)


(Den Haag 27 okt. 1898 - Soest 25 jul. 1981), bioloog, natuurbeschermer. Vervulde, na in 1934 in Groningen te zijn afgestudeerd als bioloog, verschillende functies op het gebied van de natuurbescherming o.m. van 1947 tot 1963 als medewerker van het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie te Leiden. Promoveerde in 1954 te Leiden op een ornithologisch onderwerp. Schreef o.m. Griend, het vogeleiland in de Waddenzee(deels gebaseerd op gegevens van J.W.van Dieren; 1950).
Meer info via: