Johannes Christiaan Breen

(1865 - 1927)


(Amsterdam 10 nov. 1865 - Amsterdam 7 mrt. 1927), archivaris. Studeerde letterkunde aan de VU te Amsterdam en promoveerde aldaar in 1894 op werk van P.C.Hooft. Was sindsdien werkzaam als archivaris: aanvankelijk als vrijwilliger, sinds 1922 als gemeentearchivaris van Amsterdam. Was daarnaast sinds 1896 bibliothecaris van de VU. Was van 1907 tot 1927 secretaris van het genootschap Amstelodamum, sinds 1925 erelid; schreef vele artikelen w.o. De Damsluizen (1916).