Wybe Johanneszn. Brandsma

(1842 - 1917)


(Lemmer 13 apr. 1842 - Lemmer 28 juni 1917), opzichter. Was vele jaren hoofdopzichter van de Prins Alexanderpolder en schreef diverse rapporten zoals Studiën over het verzanden van riviermonden toegepast op en beschouwd in verband met den Waterweg door den Hoek van Holland, benevens een plan tot het maken van een voldoend diepen waterweg door den Hoek van Holland(1878) en Polderbemaling (1897) en artikelen in o.m. De Ingenieur. Was de eerste Nederlander die aandrong op waterloopkundig onderzoek en daarin gesteund werd door J.Kraus