Willem Christiaan Brade

(1791 - 1858)


(Noordlaren 11 nov. 1791 - Brussel 27 april 1858), genie-officier, architect, schilder.Volgde in het Franse leger zijn officiersopleiding. Maakte studie van de spoorwegbouw in Engeland en gaf in ons land de aanzet tot aanleg van de spoorwegen. Was in 1837 mede-oprichter van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij en tevens haar eerste ingenieur-directeur (in 1839 opgevolgd door F.W. Conrad Jr.). Opperde in 1845 plannen om Amsterdam van drinkwater te voorzien vanuit de Vecht of de Lek. Zijn meest bekende werk is het Handboek der waterbouwkunde(1844).
Meer info via:
Als in bovenstaande biografie een publicatie blauw is, kunt u ook daarop klikken, u krijgt dan een digitale versie van die publicatie.

Illustratiebron: Wikimedia Commons: schilderij door J.W. Pieneman (19e eeuw)