Bastiaan Willem Braams

(1927 - 2001)


(roepnaam: Wim; Den Bosch 13 sep. 1927 - Holten 1 jan. 2001), landbouwkundig ingenieur, historisch geograaf. Was, na in 1955 te zijn afgestudeerd aan de LHS te Wageningen, tot 1988 werkzaam bij het Ministerie van Landbouw en Visserij, sinds 1964 als consulent voor de tuinbouw. Maakte sinds 1988 studie van de historische geografie en promoveerde in 1995 aan de LU te Wageningen op Weyden en zeyden in het broek; Middeleeuwse ontginningen en exploitatie van de kommen in het Land van Heusden en Altena. Schreef verder o.m. Het Land van Heusden en Altena na de Sint Elizabethsvloed van 1421; de herdijkingen in de 15e eeuw (1990) en Oude veldnamen in het Land van Heusden en Altena (1998).