Pieter van Braam van Vloten

(1871 - 1940)


(Dordrecht 3 jan. 1871 - Den Haag 2 mrt. 1940), werktuigkundig ingenieur. Werkte, na in 1895 te zijn afgestudeerd aan de PS in Delft, onder meer bij het seinwezen van de Staats Spoorwegen, sinds 1905 bij 's Rijks Kustverlichting, laatstelijk als chef-hoofdingenieur van de technische dienst. Schreef: Een en ander omtrent de Nederlandsche kustverlichting (1916).