Anthony Boot

(1870 - 1949)


(Zierikzee 13 okt. 1870 - Den Haag 17 juni 1940), onderwijzer. Was onderwijzer in Zierikzee, sinds 1900 in Leiden en van 1901-1907 in Kruiningen. Hier schreef hij: De overstroming in Zeeland; beschrijving van de rampen waardoor de provincie Zeeland tijdens den vloed van 12 maart 1906 is getroffen, benevens een beknopt overzicht van overige geteisterde streken in ons land (1906). Van 1907-1935 was hij hoofd van een christelijke school in de stad Groningen.