Pieter Boekel

(1832 - 1899)


(Zaandam 30 apr. 1832 - Abbenes 26 mrt. 1899), onderwijzer. Was onderwijzer in de Haarlemmermeer, aanvankelijk te Rijk, en sinds 1860 hoofdonderwijzer op het voormalige eiland Abbenes. Schreef het eerste boek over deze droogmakerij: Geschiedenis van het Haarlemmermeer in schetsen en tafereelen (1868). Ref.: W.SlobMeester Boekel en zijn school(2000).