Petrus Johannes Blok

(1855 - 1929)


(Den Helder 10 jan. 1855 - Leiden 24 okt. 1929), historicus, hoogleraar. Studeerde klassieke letteren te Leiden, werd in 1884 hoogleraar te Groningen en volgde in 1894 Fruin op als hoogleraar in de geschiedenis te Leiden. Maakte veel gebruik van buitenlandse bronnen. Heeft zeer veel gepubliceerd, waaronder archiefinventarissen, biografisch werk en zijn hoofdwerk Geschiedenis van het Nederlandsche volk (8 dln., 1892-1907). Verder werkte hij mee aan het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (met P.C. Molhuysen en F.K.H. Kossmann;10 dln., 1911-1937) en de Geschiedkundige atlas van Nederland (met A.A. Beekman e.a.; 40 dln., 1913-1938). Ook schreef hij het historisch-geografische Het Oldambt in oude tijden (1890).
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons: Portret door Thérèse Schwartze. Collectie Universiteitsbibliotheek Leiden (1914)