Theodoor Bleckman

(1829 - 1911)


(Rotterdam 2 dec. 1829 - Velp 29 nov. 1911), ingenieur. Een veelzijdig man die in uiteenlopende functies werkzaam was bij de waterstaat in Groningen, Den Haag, Middelburg en Arnhem. Ontwikkelde apparatuur voor riviermetingen, verrichtte waterpassingen over de Ooster- en Westerschelde en gaf leiding bij de aanleg van het Kanaal door Zuid-Beveland. Werkte, speciaal voor de waterbouwkundige terminologie, mee aan het Woordenboek der Nederlandsche Taal (1864 e.v.) van De Vries en Te Winkel. Schreef o.m. De verbetering der Nederlandsche hoofdrivieren (1880).