Berend Willem Blaauw

(1892 - 1993)


(Heiligerlee 19 juli 1892 - Winschoten 8 februari 1993), onderwijzer, archivaris. Was van 1911-1913 onderwijzer in Lonneker, daarna in Winschoten. Werd in 1917 schoolhoofd te Schuinesloot, welke functie hij in 1932 om gezondheidsredenen moest neerleggen. Terug in Winschoten werkte hij daar tot op hoge leeftijd voor het gemeentelijk archief, fotografeerde, verdiepte zich in de regionale geschiedenis en hield er lezingen over. Hij schreef onder meer: Het ontstaan van de Dollard (1948) en het boek Geschiedenis van Oost-Groningen (1969).