Cornelis Biemond

(1899 - 1980)


(roepnaam: Cees; Amsterdam 16 apr. 1899 - Leiden 28 aug. 1980), ingenieur. Werkte, na in 1923 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, tot 1937 bij PW van Amsterdam. Gaf leiding aan de bouw van vele bruggen w.o. de Berlagebrug. Was lid van de Zuiderzeeraad en betrokken bij het ontwerp van het Amsterdam-Rijnkanaal. Was van 1937 tot 1964 directeur van Gemeentewaterleidingen Amsterdam en van de Watertransportmij. Rijn-Kennemerland. Schreef n.a.v. de Februariramp een kritisch artikel in De Groene Amsterdammer (14 feb. 1953). Voorts: o.m. De watervoorziening van Amsterdam (1940), Water (1968) en Zevenhonderd jaar watervoorziening van Amsterdam (1968).