Johan Belonje

(1899 - 1996)


(Alkmaar 17 juni 1899 - Leiden 22 nov. 1996), jurist, waterstaatshistoricus, publicist. Studeerde rechten te Leiden en promoveerde aldaar in 1933 op De Zijpe en Hazepolder. Was werkzaam als advocaat, leraar, waterschapssecretaris en bankier. Was van 1937 tot 1957 secretaris van het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West Friesland. Naast diverse maatschappelijke activiteiten was hij redacteur van De Navorscher en schreef zeer veel op het gebied van de genealogie, heraldiek, monumentenbescherming en waterstaat w.o. Sluizenbouw voor 300 jaar (1927), De Heer Hugowaard 1629-1929; een geschiedenis van den polder (1929), De Schermeer 1633-1933 (1933) en Het Hoogheemraadschap van de uitwaterende sluizen in Kennemerland en West Friesland 1544-1944 (1945)
Meer info via: