Andries Abraham Bekaar

(1845 - 1928)


(Sluis 13 dec. 1845 - Doetinchem 26 feb. 1928), ingenieur. Werkte bij RWS met verschillende standplaatsen en doorliep alle rangen tot en met die van IG. Ontwierp o.m. het schepradstoomgemaal te Schellingwoude en gold in zijn tijd als één der meest toonaangevende ingenieurs. Van zijn publikaties noemen we slechts: Nota omtrent de metingen van het vermogen der rivier de Dommel en hare nevenrivieren(met W.Verweij; 1870) en Iets over den invloed der afdamming van het Sloe op de Zeeuwschestroomen (1873).