Karl Albert Bazlen

(1903 - 1987)


(Zürich in Zwitserland 20 mei 1903 - Den Haag 21 feb. 1987), ingenieur. Studeerde na zijn opleiding aan de TH te Stuttgart in 1927 af aan de TH in Delft. Was daarna tot 1962 werkzaam bij de Dienst der ZZW in Den Haag. Schreef o.m. Zuiderzeeland; nieuw land in wording (1952) en technisch-wetenschappelijke artikelen in de vaktijdschriften w.o. Vijfentwintig jaar Afsluitdijk (1957).