Jhr. Hubert Matthijs Adriaan Jan van Asch van Wijck

(1774 - 1843)


(Utrecht 14 okt. 1774 - Woudenberg 16 juli 1843), advocaat, burgemeester. Was advocaat te Utrecht, later burgemeester van die stad. Schreef veel over waterstaatsrecht en over de Gelderse Vallei, o.m. Proeve over den ouden loop der rivier de Eem en den vroegeren toestand der landstreek aan hare boorden gelegen (1832). Zie ook: J.J.Dodt van Flensburg.
Meer info via:
Als in bovenstaande biografie een publicatie blauw is, kunt u ook daarop klikken, u krijgt dan een digitale versie van die publicatie.

Illustratiebron: wikimedia commons litho uit 1836