Arnoldus Johannes Andreae

(1845 - 1899)


(Kollum 30 jan. 1845 - Kollum 27 febr. 1899), notaris. Wijdde zich aan de Friese geschiedenis, gaf genealogische studies en biografieën uit en schreef o.m. De Lauwerszee, nagespoord in hare wording, haren omvang en hare verschillende bedijkingen (1881).
Meer info via:

Illustratiebron: Tresoar Leeuwarden, portret door Roelof Hinderikus Christiaan Karsses tussen 1890 en 18990