Egge Allersma

(1930 - 2000)


(Middelstum 1 sep. 1930 - Emmeloord 27 okt. 2000), ingenieur. Werkte, na in 1955 als civiel ingenieur te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, van 1957 tot 1994 bij het WL, van 1968 tot 1985 als hoofd van de afdeling Hydrodynamica en Morfologie. Deskundige op het gebied van slibtransportmechanismen in kustwateren en estuaria. Schreef onder meer: Morfologisch onderzoek Noordelijk Deltabekken (4 dln., 1988).