Johannes Albarda

(1907 - 1997)


(roepnaam: Hans; Den Helder 5 mei 1907 - Hilversum 13 juni 1997), militair, schrijver. Aanvankelijk opgeleid tot reserveofficier en sinds 1930 beroeps artillerieofficier, laatstelijk in de rang van luitenant-kolonel. Vanaf september 1960 tot zijn pensionering in 1967 korpscommandant op het hoofdkwartier van de Generale Staf, tevens commandant staf van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten. Schreef in de periode van 1957-1992 over verschillende militaire onderwerpen, in het bijzonder over gedenktekens en monumenten. Over Nederland als waterland schreef hij: Land aan water; gedenktekens betreffende onze eeuwigdurende strijd (1987).
Meer info via: