Abraham Jacob van der Aa

(1792 - 1857)


(Amsterdam 6 dec. 1792 - Gorinchem 21 maart 1857), onderwijzer, lexicograaf. Was boekhandelaar te Leeuwarden en Gorinchem. Verzorgde een uitvoerige beschrijving van ons land in het Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden (13 dln., 1837-1851). Ook kreeg hij grote bekendheid door zijn aanzet tot de uitgave van het Biographisch woordenboek der Nederlanden (21 dln., 1852-1878). Op waterstaatkundig gebied schreef hij o.m. Beschrijving van den Krimpenerwaard en den Lopikkerwaard (1847; facsimileherdruk: 1968). Zie ook: A.de Geus.
Meer info via:
Als in bovenstaande biografie een publicatie blauw is, kunt u ook daarop klikken, u krijgt dan een digitale versie van die publicatie.

Illustratiebron: Wikimedia commons - A.J. Ehnle/P. Blommers (1853)