De Deltacommissie 1953-1961

In het kader van dit project worden teksten van Nederlandse waterbouwkundigen tot 1953 verzameld en digitaal toegankelijk gemaakt. Er zijn veel teksten al digitaal beschikbaar, maar slecht te lokaliseren. Als grens is 1953 gesteld, omdat na de stormvloedramp van 1953 een compleet nieuw hoofdstuk van de Nederlandse waterbouw is begonnen.
Los van deze teksten leek het toch ook zinvol om een overzicht te maken van stukken van de Deltacommissie die digitaal beschikbaar zijn. Een lijst hiervan vind u hieronder. Voor nadere informatie over de Deltacommissie wordt verwezen naar de Wikipedia bladzijde over deze Deltacommissie.

Het archief van de Deltacommissie is opgenomen in het Nationaal Archief; de inventaris kan op internet gevonden worden. De stukken zijn ter inzage in de studiezaal van het Nationaal Archief, maar niet digitaal beschikbaar. Het persoonlijk archief van een van de leden, ir.verLoren van Themaat, is door de Stichting Blauwe lijn gedigitaliseerd.

Stukken van de Deltacommissie