Printpage Glossaries Hydraulic Engineering

Glossaries (verlarende woordenlijst)
Terms sorted on UK entries
Print full list
Print relevant terms for CIE4310
Print relevant terms for CIE5314

Terms sorted on NL entries
Volledige lijst
Lijst van termen voor CTB1120
Lijst van termen voor CIE4310
Lijst van termen voor CIE5314
Lijst van typisch Nederlands Waterbouwkundig Jargon

Dictionaries (uitsluitend vertaling)
Terms sorted on UK entries
Volledige lijst
Print relevant terms for CIE4310
Print relevant terms for CIE5314

Lijst gesorteerd op NL termen
Volledige lijst
Lijst van relevante termen voor CTB1120
Lijst van relevante termen voor CIE4310
Lijst van relevante termen voor CIE5314

(print full database)