Nederlands-Vlaams Onderzoekscentrum voor Kustconstructies
Dutch-Flemish Centre for Coastal Structures Research

English version

 

Stability single layer armour units on (nearly)
horizontal breakwater sections

Peter van der Linde

expected completion: May 2010

Research question:
How can the stability of interlocking single armour units on low crested breakwaters be defined ?

Supplementary questions:

Problem definition:
To solve the research questions a number of steps have to be taken:

Type of research:
Graduation work (ct5060, 40 European Credits)

graduation commission:
prof.drs.ir. J.K. Vrijling, prof.dr.ir. W.S.J. Uijttewaal, ir. H.J. Verhagen, ir. E. ten Oever

terug naar hoofdbladzijde


Het Nederlands-Vlaams onderzoekscentrum voor kustconstructies is een samenwerkingsverband tussen de TU Delft, Universiteit Gent, Van Oord, Royal Boskalis Westminster, BAM en Deme. Het doel is gezamelijk onderzoek te initieren en uit te voeren op het gebied van constructies voor kustbescherming zoals havendammen, bodembeschermingen, dijkbekledingen en dergelijke. Voor informatie: mail@nevlock.nl.
Postadres: TU-Delft-Sectie Waterbouwkunde - Postbus 5048 - NL2600GA Delft