Nederlands-Vlaams Onderzoekscentrum voor Kustconstructies
Dutch-Flemish Centre for Coastal Structures Research

English version

 

Pulling forces and Xbloc stability

Marco de Lange

expected completion: November 2009

Research question:
Measurement of the  forces needed to pull Xbloc elements out of a slope

Detailed questions:

Type of research:
Additional graduation work (ct5050 10 European Credits)

graduation commission:
prof.dr.ir. W.S.J. Uijttewaal, ir. H.J. Verhagen, ir. E. ten Oever

terug naar hoofdbladzijde


Het Nederlands-Vlaams onderzoekscentrum voor kustconstructies is een samenwerkingsverband tussen de TU Delft, Universiteit Gent, Van Oord, Royal Boskalis Westminster, BAM en Deme. Het doel is gezamelijk onderzoek te initieren en uit te voeren op het gebied van constructies voor kustbescherming zoals havendammen, bodembeschermingen, dijkbekledingen en dergelijke. Voor informatie: mail@nevlock.nl.
Postadres: TU-Delft-Sectie Waterbouwkunde - Postbus 5048 - NL2600GA Delft