Nederlands-Vlaams Onderzoekscentrum voor Kustconstructies
Dutch-Flemish Centre for Coastal Structures Research

English version

Deze website is nog in opbouw

Lopend onderzoek
(6 maanden studies, 40 European credits)

Arthur Zoon Stability of sand directly under a rather porous cobble layer without a geotextile
Daan Jumelet De notional permeability factor in the Van der Meer formula
Patrick van Broekhoven Vervolg notional permeability factor
Peter van der Linde Stability single layer armour units nearly horizontal breakwater sections
Anestis Lioutas Distribution of overtopping with random waves
Patrick Mulders Breakwaters under construction exposed to oblique waves

(5 maanden studies, 30 European credits)

Pandu Sumadero Transport around a round head with with graded stones

     
     

(2 maanden studies, 10 European credits)

Marco de Lange Pulling forces and Xbloc stability

Ana Vilaplana Re-analysis of the Van der Meer dataset with the method of Jumelet  
     

 

Overig onderzoek
(6 maanden studies, 40 European credits)

Astrid Labrujere CO2 balans van dijkbekledingen en andere kustbescherming Arcadis
Bart Mous Wave impact on grass covered outer slopes Royal Haskoning
Marco Kersten Romano Bay breakwater, Albania Witteveen+Bos

 

terug naar hoofdbladzijde


Het Nederlands-Vlaams onderzoekscentrum voor kustconstructies is een samenwerkingsverband tussen de TU Delft, Universiteit Gent, Van Oord, Royal Boskalis Westminster, BAM en Deme. Het doel is gezamelijk onderzoek te initieren en uit te voeren op het gebied van constructies voor kustbescherming zoals havendammen, bodembeschermingen, dijkbekledingen en dergelijke. Voor informatie: mail@nevlock.nl.
Postadres: TU-Delft-Sectie Waterbouwkunde - Postbus 5048 - NL2600GA Delft