Nederlands-Vlaams Onderzoekscentrum voor Kustconstructies
Dutch-Flemish Centre for Coastal Structures Research

English version

Deze website is nog in opbouw

Onderzoekslijnen
Lopend onderzoek
Reports


Het  Nederlands-Vlaams onderzoekscentrum voor kustconstructies is een samenwerkingsverband tussen de TU Delft, Universiteit Gent,Van Oord, Royal Boskalis Westminster, BAM en Deme. Het doel is gezamelijk onderzoek te initieren en uit te voeren op het gebied van constructies voor kustbescherming zoals havendammen, bodembeschermingen, dijkbekledingen en dergelijke. Voor informatie: mail@nevlock.nl  
Postadres: TU-Delft-Sectie Waterbouwkunde - Postbus 5048 - NL2600GA Delft