TU Delft
Dr.Ir. Cornelis Lely Stichting
  Lopende projecten
 1. ir. F. van Leijen
  Systematische stabiliteits- en deformatiemonitoring van kunstwerken in stedelijk gebied met behulp van satellietradarinterferometrie
  Technische Universiteit Delft, projectnr.: 04.014
 2. ir. G. Gijsbers
  Aanpasbaarheid van constructies, een onderzoek naar aanpasbaarheid van het casco in het kader van Slimbouwen (oorspronkelijk: Flexibele constructies, een onderzoek naar een verbetering van de gebruiksflexibiliteit van constructies in het kader van Slimbouwen)
  Technische Universiteit Eindhoven, projectnr.: 05.003
 3. ir. M.K. Mors
  Milieuvriendelijk verkeersmanagement door geďntegreerde voertuig-weg systemen
  Universiteit Twente, projectnr.: 06.014
 4. ir. A. van der Toorn
  Functioneel onderhoud van de civieltechnische infrastructuur
  Universiteit Twente, projectnr.: 99.176
 5. dipl.-ing. P. Spiesz
  Wapeningscorrosie in betonnen constructies en de relatie met betonstructuur en exposities
  Universiteit Twente, projectnr.: 08.002
 6. ir. M. Eelkema
  Interactie van de Voordelta met de Westerschelde en de Oosterschelde
  Technische Universiteit Delft, projectnr.: 08.004
 7. ir. F. Bisschop
  Breach growth in dikes
  Technische Universiteit Delft, projectnr.: 09.007
 8. M.C. Demiral
  Seasonal and long-term prediction of low flows in the Rhine basin
  Universiteit Twente, projectnr.: 08.012
 9. ir. J.M. Davila Delgado
  Constructief en ruimtelijk ontwerpen: een grote stap voor de toekomst
  Technische Universiteit Eindhoven, projectnr.: 09.001
 10. drs. F. Baart
  Operational forecasts of morphological effects of storms
  Technische Universiteit Delft, projectnr.: 09.006
 11. ir. M. Ottelé
  The green building benefits of vertical green in Civil Engineering
  Technische Universiteit Delft, projectnr.: 09.008
 12. Geert Tasseron MSc
  Analyzing parking dynamics using a spatially explicit agent-based model
  Radboud Universiteit Nijmegen, projectnr. 10.008
 13. Ir. Anke Rolvink
  Enhancing building safety assessment through computation
  Technische Universiteit Delft, projectnr. 10.013
 14. Clara Orru MSc
  Sediment nourishment as a solution to autonomous bed degradation of the Rhine River: Response to sediment overloading
  Technische Universiteit Delft, projectnr. 10.015
 
This page is hosted by TU-Delft
responsible for contents is Lelystichting