Algemene Informatie

Het doel van de dr.ir. Lelystichting is om de klassieke Nederlandse waterbouwkundige kennis en het gedachtengoed van de grote Nederlandse waterbouwkundigen te behouden en te verspreiden.
In dit kader onderhoud de Lelystichting deze website, organiseert tentoonstellingen en manifestaties en stimuleert het archiveren van belangrijke waterbouwkundige publicaties op een zodanige wijze dat deze voor het nageslacht toegankelijk blijven.
De dr.ir. Lelystichting is een initiatief van de Rijkswaterstaat en de Technische Universiteit Delft, en wordt ondersteund door de Unie van Waterschappen, de gezamelijke waterbouwaannemers (VOUW) en de Ingenieursbureaus. Dit komt ook tot uiting in het stichtingsbestuur.
Daarnaast wil de Stichting de nalatenschap van deze waterbouwers samen met het bedrijfsleven, universiteiten, hogescholen, studenten, experts, overheid – hand in hand, schouder aan schouder - meegeven aan de experts, die zich bezig houden met de hedendaagse en toekomstige vraagstukken en uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, waterveiligheid en economische ontwikkeling.

Samenwerken aan een waterveilige toekomst van Nederland kan alleen door alle kennis, ideeën, visies en daadkracht met elkaar te verbinden – om op deze manier met elkaar te bezien wat nodig is om Nederland tot ver in de toekomst [als zeespiegel zo hard stijgt als sommige deskundige vrezen is er over 200 jaar al enkele meters stijging] nog waterveilig te houden. Daarbij kunnen de verborgen en onbestudeerde plannen een grote rol spelen.

De Zuiderzeewerken en de Deltawerken staan symbool voor de unieke integrale benadering van de Nederlandse waterbouw. Lely en Van Veen zijn hiervan de belangrijkste exponenten. Zij zijn de som der delen – een sterk geheel van werken - die Nederland uiteindelijk al tientallen jaren heeft verlost van verwoestende overstromingen.

De dr.ir. Cornelis Lelystichting wil de verbindende partij zijn voor het bijeenbrengen van deze kennis, deskundigen en het publiek. Daartoe diverse producten ontwikkelen om dit te versterken. Vanuit het gedachtengoed van onze klassieke waterbouwers blijven anticiperen op de toekomst en vernieuwende ideeën uitwerken, testen en op tijd realiseren!

Op dit moment zijn de belangrijkste activiteiten van de stichting:


Opmerking: tot 2014 had de dr.ir. Lelystichting een iets andere focus, informatie over de voorgaande activiteiten kan hier gevonden worden.