TU Delft
Dr.Ir. Cornelis Lely Stichting
 

 

 

Bestuur van de Lelystichting

Drs. G.J.A. Al (voorzitter)
    Dienst Verkeer en Scheepvaart, Rijkswaterstaat,
    Postbus 5044, 2600 GA Delft
    Joris.Al@rws.nl

Dr.ir. P.J. Visser (secretaris/penningmeester)
    Afdeling
Waterbouwkunde, TU Delft,
    Kamer 3.96, postbus 5048
    2600 GADelft
    P.J.Visser@tudelft.nl

Ir. N. P.W. Dirkzwager (lid)
    Interbeton,
    Postbus 414,
    2800 AK Gouda
    N.Dirkzwager@interbeton.nl   Nico.Dirkzwager@planet.nl

Ir. R.P. Mulder (lid)
    Royal Haskoning - DHV,
    Postbus 219
    3800 AE Amersfoort
    Rudolf.Mulder@dhv.nl

Ir. Z.C. Vonk (lid)
    Waterschap Rivierenland,
    Postbus 599
    4000AN Tiel
    K.Vonk@wsrl.nl

This page is hosted by TU-Delft
responsible for contents is Lelystichting