TU Delft
Dr.Ir. Cornelis Lely Stichting
 

 

 

ANBI gegevens van Dr.Ir. Cornelis Lely Stichting

Naam van de instelling Dr.Ir. Cornelis Lelystichting
RSIN fiscaal nummer 808172682
Adres secretariaat Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, Stevinweg 1, 2628 CN Delft
Doelstelling Dr.Ir. Cornelis Lelystichting De Doelstelling van de Dr.Ir. Cornelis Lelystichting is het bevorderen - zowel kwalitatief als kwantitatief -  van universitair onderzoek op het gebied van de civiele techniek in Nederland en op disciplines gelieerd aan de kerntaken van de Rijkswaterstaat, teneinde te voorzien in de directie of indirecte kennisbehoefte van de participerende beroepspraktijk (zie ook de statuten)
Beleidsplan Zie Werkwijze Dr.Ir. Cornelis Lelystichting
Functie van de bestuurders Het bestuur bestaat ui een voorzitter, secretaris/penningmeester en leden, met de voor deze functies gebruikelijke taken
Namen van de bestuurders Zie overzicht bestuur
Beloningsbeleid De bestuurders ontvangen geen beloning
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten Zie Voortgangsrapportage 2012
FinanciŽle verantwoording Zie Accountantsrapport over 2012

NB: De Dr.ir. Cornelis Lelystichting houdt op te bestaan in 2014


This page is hosted by TU-Delft
responsible for contents is Lelystichting