TU Delft
Dr.Ir. Cornelis Lely Stichting
Algemene Informatie  

Doel:

In de statuten van de Stichting is het doel als volgt gesteld:

Het doel van de Stichting is de bevordering ? zowel kwalitatief als kwantitatief ? van universitair onderwijs en daarmee samenhangend onder≠zoek op het gebied van de civiele techniek in Nederland, alsmede in uitzonderingsgevallen, indien het bestuur zulks wenselijk acht, op andere gebieden, teneinde te voorzien in de directe of indirecte behoeften van de participerende beroepspraktijk, onverminderd de primaire verantwoordelijkheid van de rijksoverheid ter zake, ingevolge de wet op het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.

Dit houdt in dat de Stichting bijvoorbeeld gehele of gedeeltelijke financiering van leerstoelen subsidieert of gehele of gedeeltelijke financiering van onderzoek van promovendi (in dienst van de universiteit) steunt, alsook de instelling van leerstoelen op het gebied van de civiele techniek (financieel) bevordert. Daarmee tracht zij het niveau van het onderwijs te verhogen en het potentieel van hoogwaardig opgeleide onderzoekers te vergroten.

 
 

BeŽindiging (15-12-2013):
Rijkswaterstaat zal stoppen met de financiering van de Dr.Ir. Cornelis Lely Stichting. Dit betekent dat de Lelystichting geen nieuwe projecten meer zal kunnen subsidiŽren. De subsidiŽring van de lopende projecten is gegarandeerd.

Verdere informatie:

nieuw

This page is hosted by TU-Delft
responsible for contents is Lelystichting